free
hit counter

Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon

Chatelainplein 31 6102 BB Echt

Aanbod

Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon is een vrijgevestigde praktijk voor al uw opvoedvragen en basis GGz, onderdeel van het Paramedisch Centrum Echt en gevestigd in het gebouw van Menswel

 

Let op! 
Met gemengde gevoelens wil ik u informeren over het volgende.
In het jaar 2019  heb ik geen contracten afgesloten met de gemeentes in  Midden en Zuid Limburg vanwege het labyrint aan administratieve lasten,  ingewikkelde aanbestedingsprocedures en steeds lagere vergoedingen. Hopelijk  komt er weer een tijd dat het wel kan, of dat de jeugdzorg weer wordt  ondergebracht bij de  verzekeraars. Ik kan, mag en blijf dus wel kinderen en jeugd  behandelen, alleen wordt het niet meer vergoed door de gemeentes. 

Kinderen en jeugd

Opvoeden is een hele kunst. Meestal komen ouders er zelf wel uit, soms lukt dat niet. Ik heb veel ervaring met opvoedingsvraagstukken, sociaal emotionele problemen en gedragsproblemen. Vanaf 1 januari 2019 wordt behandeling van kinderen en jeugd door mij niet meer vergoed door de gemeentes. 


Volwassenen

U kunt bij de praktijk terecht voor al uw klachten of vragen waar u zelf, samen met uw naasten, niet uitkomt. Denk daarbij aan 

• angstklachten,

• depressie, somberheid,

• overspannenheid, burnout,

• werk-en studieproblemen, werkloosheid,

• verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste,

• lichamelijke klachten,

• problemen met slapen, 

• problemen met vriendschappen.

 

Werkwijze

Nadat u zich heeft aangemeld maken we zo snel mogelijk een afspraak voor een intakegesprek. Daarin maken we kennis en inventariseren we de klachten. Er is ook aandacht voor de praktische zaken (zoals vergoedingen, afspraken, etc). Na de intake starten we met de behandeling. Bij het afronden van de behandeling evalueren we wat u heeft bereikt en hoe u in de toekomst met problemen om kunt gaan. Soms blijkt na de intake dat therapie niet nodig is, of dat u elders beter geholpen kan worden. Aangemelde kinderen worden bij het intakegesprek uitgenodigd. 

 

Wet- en regelgeving

De praktijk werkt volgens de wettelijke bepalingen en de beroepscode van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Voor eventuele klachten over de praktijk kunt u eveneens terecht bij de LVVP. Download hier de cliëntfolder van de LVVP.

Sinds 2014 wordt een onderscheid gemaakt tussen Basis Generalistische GGz (Basis GGz) en gespecialiseerde GGz. Bij Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon kunt u terecht voor Basis GGz. De huisarts of Bureau Jeugdzorg kan u verwijzen als er sprake is van lichte of matig-ernstige psychische problematiek. Dat zijn psychische problemen die niet complex zijn, meestal voor het eerst optreden en slechts een matige invloed hebben op het functioneren. Vaak zijn het plotseling ontstane problemen, conflicten met dierbaren, een plotseling verlies. De werkwijze is gericht op de klachten in het hier en nu. Het doel is vaak om het evenwicht te herstellen en er voor te zorgen dat u met de steun vanuit uw omgeving weer verder kan. 


AVG

In het onderstaande privacystatement leest u hoe de Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon uw privacy waarborgt. 


Tarieven en Vergoedingen

De Basis GGz wordt vanuit het basispakket van uw zorgverzekering vergoed. Het aantal gesprekken dat maximaal vergoed wordt is afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten. Uw behandelaar zal dit na het intakegesprek met u doornemen.  Er is geen eigen bijdrage, wel dient u rekening te houden met het eigen risico.

Tarieven voor behandelingen die door de zorgverzekeraar niet vergoed (aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek) worden zijn €85 per gesprek (45 en 15 minuten). Ook vragen naar enkel diagnostiek vallen niet onder verzekerde zorg. Voor meer informatie over vergoedingen kunt u zich tot uw verzekeraar wenden.

Tarieven zijn conform de NZA richtlijn:

  

Basis GGZ Kort (max. 294 min.): 

507,62

Basis GGZ Middel (max. 495 min.):

864,92

Basis GGZ Intensief (max 752 min.):

1356,25

Onvolledig behandeltraject (max. 120   min.): 

207,19

De praktijk heeft in 2019 contracten met ONVZ, ENO, Zorg en Zekerheid, Salland, HollandZorg, ZorgDirect, VvAA, PNOzorg, Caresq, iptiq, Atlas, Promovendum, Besured, Aevitae, VGZ, IZA, UMC, Univé, Menzis, Anderzorg, CZ, Ohra, Zilveren Kruis, DSW, Stad Holland, InTwente, ASR, Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avéro, IAK, De Friesland, Achmea. 

Vanaf 2015 wordt de kinder- en jeugdzorg vergoed door de gemeente waar het kind woont. De praktijk heeft in 2019 geen contracten met de Midden-Limburgse en Zuid-Limburgse gemeenten. 

Betalingsvoorwaarden zijn ter inzage beschikbaar in de praktijk. 


Effectmeting

In de praktijk meten we  op een objectieve wijze  in welke mate de behandeling effectief is. Dit doen we door middel van Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM houdt in dat met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten vorderingen in de therapie in kaart worden gebracht . Na aanmelding bij ons ontvangt u een mail met daarin het verzoek een vragenlijst in te vullen over uw klachten, die u online en zelfstandig kunt invullen.  Uiteraard is uw privacy gewaarborgd. Dezelfde vragenlijst vragen wij u voor de laatste therapiesessie wederom in te vullen. Op deze manier  hopen we samen zicht te krijgen op de vorderingen die gemaakt zijn binnen de behandeling.


Kwaliteit

Het kwaliteitsstatuut van de Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon is goedgekeurd en ligt ter inzage in de praktijk. De praktijk heeft deelgenomen aan het vijfjaarlijkse visitatietraject van de LVVP


Verwijzing

Voor de verzekering is een verwijsbrief voor de Generalistische Basis GGz van de huisarts, jeugdarts, Bureau Jeugdzorg, Centrum Jeugd en Gezin of medisch specialist noodzakelijk. 


Openingstijden

De praktijk is geopend op maandagen van 9.00 tot 17.00, dinsdagen van 9.00 tot 14.00 en donderdagen van 9.00 tot 17.00. 


Waarneming

Tijdens vakanties of in geval van onverhoopt lange afwezigheid heeft de praktijk een samenwerking met praktijk voor GZ-psychologie IeKaa te Sittard (06-83401889).  


Mw. Drs. K. Tijchon 

Mijn naam is Kim Tijchon en ik ben opgeleid als orthopedagoog en GZ-psycholoog. Nadat ik 10 jaar gewerkt heb op de kind & jeugd afdeling van een Riagg en de nodige ervaring heb opgedaan in een vrijgevestigde psychologenpraktijk ben ik in 2013 mijn eigen praktijk begonnen in Echt. 

Samen met u en/of uw kind probeer ik de betekenis van de klacht te begrijpen. Als we begrijpen waar de klacht voor staat kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden om de klacht te laten afnemen. Vaak biedt openheid en van een andere kant ernaar kijken al een heel ander perspectief. Methodieken die ik graag gebruik zijn cognitieve gedragstherapie, psychodiagnostisch onderzoek, pedagogische advisering en begeleiding, Triple P, kortdurende interventies, oplossingsgerichte therapie en EMDR (VEN erkende basis en vervolgtraining) . Op termijn wil ik Plezier op School weer gaan aanbieden. Ik werk graag met metaforen en hou van een positieve benadering. 

U kunt mij vinden in het BIG-register, als GZ-psycholoog: 39066665325