Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon

Chatelainplein 31 6102 BB Echt


Zorgprestatiemodel


Per 1 januari 2022 verandert de regelgeving in de Zorgverzekeringswet met betrekking tot de financiering van de GGz. Behandelingen worden vanaf dan bekostigd via het Zorgprestatiemodel. Het verschil tussen de basis GGz en de specialistische GGz vervalt. Alle behandelingen moeten per 31 december 2021 administratief afgesloten worden en gefactureerd bij de zorgverzekeraar.

Het huidige DBC systeem werkt met trajecten. Aan het einde van de behandeling stuurt de hulpverlener een factuur naar de zorgverzekeraar. Als het eigen risico nog niet verbruikt is wordt dit in rekening gebracht door de zorgverzekeraar (minimaal €385,00. Vanaf januari 2022 vindt de declaratie per maand plaats en zul je als cliënt elke maand een overzicht krijgen van je zorgverzekeraar. Daar staat precies op met wie je wanneer een afspraak hebt gehad en hoe lang de afspraak duurde. In plaats van achteraf kunt je nu dus tussentijds precies zien wat de kosten zijn. Je betaalt voor de zorg die je krijgt, per sessie, in plaats van voor een gemiddeld traject. Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend, dus het eigen risico van 2021 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2021 plaatsvindt, het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt.


Coronavirus

In verband met het Coronavirus wil ik je vragen de actuele aanwijzigingen van het RIVM op te volgen. 

Fysieke consults zijn mogelijk, natuurlijk met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM. Beeldbellen is ook altijd mogelijk en kan via de beveiligde verbinding van Livi Connect.  


Aanbod

Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon is een vrijgevestigde praktijk voor al je opvoedvragen en lichte tot matige psychische klachten, gevestigd in het gebouw van Menswel

Kinderen en jeugd

Opvoeden is een hele kunst. Meestal komen ouders er zelf wel uit, soms lukt dat niet. Ik heb veel ervaring met opvoedingsvraagstukken, sociaal emotionele problemen en gedragsproblemen. Vanaf 1 januari 2019 wordt behandeling van kinderen en jeugd door mij niet meer vergoed door de gemeentes. 

Volwassenen

Je kunt bij de praktijk terecht voor al uw klachten of vragen waar je zelf, samen met je naasten, niet uitkomt. Denk daarbij aan 

• angstklachten,

• depressie, somberheid,

• werk-en studieproblemen, werkloosheid,

• verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste,

• lichamelijke klachten,

• problemen met slapen, 

• problemen met vriendschappen.

 

Werkwijze

Nadat je je hebt aangemeld maken we zo snel mogelijk een afspraak voor een intakegesprek. Daarin maken we kennis en inventariseren we de klachten. Er is ook aandacht voor de praktische zaken (zoals vergoedingen, afspraken, etc). Na de intake starten we met de behandeling. Bij het afronden van de behandeling evalueren we wat je hebt bereikt en hoe je in de toekomst met problemen om kunt gaan. Soms blijkt na de intake dat therapie niet nodig is, of dat je elders beter geholpen kan worden. Aangemelde kinderen worden bij het intakegesprek uitgenodigd. 

 

Wet- en regelgeving

De praktijk werkt volgens de wettelijke bepalingen en de beroepscode van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Voor eventuele klachten over de praktijk kunt je eveneens terecht bij de LVVP. Download hier de cliëntfolder van de LVVP.

Sinds 2014 wordt een onderscheid gemaakt tussen Basis Generalistische GGz (Basis GGz) en gespecialiseerde GGz. Bij Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon kunt je terecht voor Basis GGz. De huisarts of Bureau Jeugdzorg kan je verwijzen als er sprake is van lichte of matig-ernstige psychische problematiek. Dat zijn psychische problemen die niet complex zijn, meestal voor het eerst optreden en slechts een matige invloed hebben op het functioneren. Vaak zijn het plotseling ontstane problemen, conflicten met dierbaren, een plotseling verlies. De werkwijze is gericht op de klachten in het hier en nu. Het doel is vaak om het evenwicht te herstellen en er voor te zorgen dat je met de steun vanuit je omgeving weer verder kan. 


AVG

In het onderstaande privacystatement leest je hoe de Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon je privacy waarborgt. 


Tarieven en Vergoedingen

De Basis GGz wordt vanuit het basispakket van je zorgverzekering vergoed. Het aantal gesprekken dat maximaal vergoed wordt is afhankelijk van de aard en ernst van je klachten. Je behandelaar zal dit na het intakegesprek met je doornemen.  Er is geen eigen bijdrage, hou er wel rekening mee dat je  eigen risico wordt aangesproken.

Tarieven voor behandelingen die door de zorgverzekeraar niet vergoed worden zoals aanpassingsstoornissen en werk- en relatieproblematiek zijn €100,50 per gesprek (60 minuten). Ook vragen naar alleen maar diagnostiek vallen niet onder verzekerde zorg. Voor meer informatie over vergoedingen kun je bij je  zorgverzekeraar terecht. 

Tarieven zijn conform NZA-richtlijn. 

De praktijk heeft in 2022 contracten met Zorg en Zekerheid, eno, ONVZ, jaaah., VvAa, PNOzorg, CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Menzis, Hema, Anderzorg, Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, De Friesland, Achmea, Caresq, VGZ, IZZ, iza, imc, unive, Bewuzt, Promovendum, Besured, DSW, StadHolland, a.s.r., Ditzo, Salland en InTwente. 

Vanaf 2015 wordt de kinder- en jeugdzorg vergoed door de gemeente waar het kind woont. De praktijk heeft vanaf 2019 geen contracten met de Midden-Limburgse en Zuid-Limburgse gemeenten in Midden en Zuid Limburg vanwege het labyrint aan administratieve lasten, ingewikkelde aanbestedingsprocedures en steeds lagere vergoedingen. Hopelijk komt er weer een tijd dat het wel kan, of dat de jeugdzorg weer wordt ondergebracht bij de verzekeraars. Ik kan, mag en blijf wel kinderen en jeugd behandelen, alleen wordt het niet vergoed door de gemeentes. 

Betalingsvoorwaarden zijn ter inzage beschikbaar in de praktijk. 


Effectmeting

In de praktijk meten we  op een objectieve wijze  in welke mate de behandeling effectief is. Dit doen we door middel van Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM houdt in dat met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten vorderingen in de therapie in kaart worden gebracht. Na aanmelding bij ons ontvang je een mail met daarin het verzoek een vragenlijst in te vullen over je klachten, die je online en zelfstandig kunt invullen. Uiteraard is je privacy gewaarborgd. Dezelfde vragenlijst vragen wij je voor de laatste therapiesessie wederom in te vullen. Op deze manier hopen we samen zicht te krijgen op de vorderingen die gemaakt zijn binnen de behandeling.


Kwaliteit

Het kwaliteitsstatuut van de Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon is goedgekeurd en ligt ter inzage in de praktijk. De praktijk heeft deelgenomen aan het vijfjaarlijkse visitatietraject van de LVVP


Verwijzing

Voor de verzekering is een verwijsbrief voor de Generalistische Basis GGz van de huisarts, medisch specialist noodzakelijk. 


Openingstijden

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 16.30. 


Waarneming

Tijdens vakanties of in geval van onverhoopt lange afwezigheid heeft de praktijk een samenwerking met Pilafortis te Roermond (06-21687576), Aandacht Psychologiepraktijk te Posterholt (06-42989198), praktijk voor GZ-psychologie IeKaa te Sittard (06-83401889) en Domentis Psychologie te Maastricht (06-44770119).


Mw. Drs. K. Tijchon 

Mijn naam is Kim Tijchon en ik ben opgeleid als orthopedagoog, GZ-psycholoog en EMDR practioner. Nadat ik 10 jaar gewerkt heb op de kind & jeugd afdeling van een Riagg en de nodige ervaring heb opgedaan in een vrijgevestigde psychologenpraktijk ben ik in 2013 mijn eigen praktijk begonnen in Echt. 

Samen met jou en/of je kind probeer ik de betekenis van je klacht te begrijpen. Als we begrijpen waar de klacht voor staat kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden om de klacht te laten afnemen. Vaak biedt openheid en van een andere kant ernaar kijken al een heel ander perspectief. Methodieken die ik graag gebruik zijn acceptance and commitment therapy (ACT), cognitieve gedragstherapie, pedagogische advisering en begeleiding, Triple P, kortdurende interventies, oplossingsgerichte therapie en EMDR (VEN erkende basis en vervolgtraining). Ik werk graag met metaforen en hou van een positieve benadering. 

Je kunt mij vinden in het BIG-register, als GZ-psycholoog: 39066665325