Werkwijze van de praktijk

In een telefonisch contact wordt een eerste inschatting gemaakt of je bij de praktijk op het goede adres bent en licht ik de werkwijze toe. We maken dan meteen een afspraak voor een intakegesprek.

Je kunt je aanmelden bij de praktijk door telefonisch contact op te nemen: 06 52 04 75 04. 

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek maken we kennis en inventariseren we je klachten. We nemen samen de behandelovereenkomst door, waarbij ook aandacht is voor praktische zaken zoals de vergoeding, rechten en plichten en hoe om te gaan met klachten. We vullen samen de zorgvraagtypering in. Na de intake bekijken we de door jou ingevulde vragenlijsten en bespreken we de behandeldoelen en het behandelplan. Soms blijkt na de intake dat therapie niet nodig is, of dat je elders beter geholpen kan worden.

Behandeling

Na de intake starten we met de behandeling, Er is elk moment ruimte voor evaluatie en reflectie, ook van de behandelrelatie. Bij het afronden van de behandeling evalueren we wat je hebt bereikt en hoe je in de toekomst met problemen om kunt gaan. 

Methodieken die ik graag gebruik zijn cognitieve gedragstherapie, pedagogische advisering en begeleiding, Triple P, kortdurende interventies, oplossingsgerichte therapie, acceptance and commitment therapy (ACT), EMDR en een taal erbij. Ik werk graag met metaforen en hou van een positieve benadering.

Aanmelding

Aanmelden bij de praktijk kan door telefonisch contact op te nemen: 06 52 04 75 04.

   Praktijk Tijchon is LVVP gevisiteerd.

Nieuws


23-02-2024
Op dit moment is de wachttijd, voor alle zorgverzekeraars, weer zo lang dat ik geen nieuwe aanmeldingen aanneem. Ik adviseer jeom contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Zij hebben een zorgplicht en bieden de mogelijkheid van zorgbemiddeling, oftewel mee zoeken naar mogelijkheden voor behandeling waar je eerder terecht kunt.
 

BIG-register

Je kunt mij vinden in het BIG-register, als GZ-psycholoog: 39066665325. 

Contact


Chatelainplein 31
6102 BB Echt