Informatie voor verwijzers

Voor de zorgverzekeraar is een verwijsbrief voor de Generalistische Basis GGz van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk. 
  

Voor de zorgverzekeraar is een verwijsbrief voor de Generalistische Basis GGz van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk. 

U kunt telefonisch contact met mij opnemen indien u graag meer informatie of overleg omtrent de verwijzing zou willen. 

Aanmelden kan via Zorgdomein of Zorgmail (500088370@lms.lifeline.nl of pedagogiekenpsychologietijchon@zorgmail.nl).

Verwijsbrief

Om cliënten goed te kunnen verzorgen is het noodzakelijk dat u in de verwijsbrief deze zaken opneemt: 

  • De persoonlijke cliëntgegevens
  • Uw eigen gegevens, inclusief AGB code
  • Dat u specifiek verwijst naar de basis GGz (BGGz)
     
  • Dat er sprake is van een (vermoedelijke) stoornis volgens de DSM IV/ DSM V.
  • U hoeft deze stoornis niet zelf te classificeren. 
     

Basis GGz

Sinds 2014 wordt een onderscheid gemaakt tussen Basis Generalistische GGz (Basis GGz) en gespecialiseerde GGz. Bij Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon kun je terecht voor Basis GGz. De huisarts of medisch specialist kan verwijzen als er sprake is van lichte of matig-ernstige psychische problematiek. Dat zijn psychische problemen die niet complex zijn, meestal voor het eerst optreden en slechts een matige invloed hebben op het functioneren. Vaak zijn het plotseling ontstane problemen, conflicten met dierbaren, een plotseling verlies.
De werkwijze is gericht op de klachten in het hier en nu. Het doel is vaak om het evenwicht te herstellen en er voor te zorgen dat de patiënt met de steun vanuit zijn omgeving weer verder kan.

Het klachtenbeeld

Denk aan angstklachten, somberheid of depressie, werk- en studieproblemen, verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste, problemen met slapen of trauma.

Bij de volgende problemen kunt u beter verwijzen naar de sGGz: acute suicidaliteit, automutilatie, psychotische symptomen, manische symptomen, complex middelengebruik, ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

Informeren

Na het intakegesprek zal ik laten weten dat de patiënt is aangekomen en ook bij afsluiting van het traject stel ik u op de hoogte, indien de patiënt akkoord gaat.

   Praktijk Tijchon is LVVP gevisiteerd.

Nieuws


23-02-2024
Op dit moment is de wachttijd, voor alle zorgverzekeraars, weer zo lang dat ik geen nieuwe aanmeldingen aanneem. Ik adviseer jeom contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Zij hebben een zorgplicht en bieden de mogelijkheid van zorgbemiddeling, oftewel mee zoeken naar mogelijkheden voor behandeling waar je eerder terecht kunt.
 

BIG-register

Je kunt mij vinden in het BIG-register, als GZ-psycholoog: 39066665325. 

Contact


Chatelainplein 31
6102 BB Echt