Kwaliteit van de zorg

Het kwaliteitsstatuut van de Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon is goedgekeurd. Sinds 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben en deze openbaar te maken. 
 

Visitatie

De praktijk heeft deelgenomen aan het vijfjaarlijkse visitatietraject van de LVVP. Daarbij wordt de gang van zaken in de praktijk onderzocht om te kijken of de praktijk aan alle eisen voldoet om goede zorg te kunnen bieden. Download hier het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van de praktijk. 

BIG-registratie

Gezondheidszorgpsycholoog (2007): 39066665325.

Wet- en regelgeving

De praktijk werkt volgens de wettelijke bepalingen en de beroepscode van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Voor eventuele klachten over de praktijk kun je ook terecht bij de LVVP. Download de cliëntfolder van de LVVP.

AVG

In het privacystatement leest je hoe de Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon je privacy waarborgt.

Effectmeting

In de praktijk meten we  op een objectieve wijze  in welke mate de behandeling effectief is. Dit doen we door middel van Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM houdt in dat met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten vorderingen in de therapie in kaart worden gebracht. Na de aanmelding ontvang je een mail van Embloom met daarin het verzoek twee of meer vragenlijsten in te vullen over je klachten, die je zelf online kunt invullen. Uiteraard is je privacy gewaarborgd. Dezelfde vragenlijsten vragen wij je voor de laatste therapiesessie wederom in te vullen. Op deze manier krijgen we samen zicht op de vorderingen die gemaakt zijn binnen de behandeling. Tijdens de behandeling hebben we ook aandacht voor of de behandeling aansluit bij de behandeldoelen. Bij de vragenlijsten voor de afronding zit ook een vragenlijst die de cliënttevredenheid meet. 

   Praktijk Tijchon is LVVP gevisiteerd.

Nieuws


23-02-2024
Op dit moment is de wachttijd, voor alle zorgverzekeraars, weer zo lang dat ik geen nieuwe aanmeldingen aanneem. Ik adviseer jeom contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Zij hebben een zorgplicht en bieden de mogelijkheid van zorgbemiddeling, oftewel mee zoeken naar mogelijkheden voor behandeling waar je eerder terecht kunt.
 

BIG-register

Je kunt mij vinden in het BIG-register, als GZ-psycholoog: 39066665325. 

Contact


Chatelainplein 31
6102 BB Echt